پهلوانی و قدرتی

کشتی بدون خادم به آنچه می‌خواهد می رسد؟

حضور غلامرضا محمدی و محمد بنا دو مربی باسابقه و کارکشته در راس تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی که قرار است اینبار بدون دخالت‌های شورای فنی اختیار تام در همه امور فنی داشته باشند، عصر جدیدی در کشتی ایران و در غیاب رسول خادم شمرده می‌شود که گذر زمان درستی یا نادرست بودن بسیاری از موارد مخصوصا در حوزه‌های فنی دوره مدیریت خادم را مشخص خواهد کرد.

خیرآبادی: کشتی ایران با روزهای خوبش فاصله دارد/بااین همه مسابقه کشتی‌گیران فرسوده می‌شوند

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی امید گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که کشتی ایران با روزهای خوبش فاصله زیادی گرفته است و فاصله زیادی بین کشتی ایران و دنیا ایجاد شده است.

پربازدیدترین
آخرین اخبار

کیمیا سامانه